Bezpieczeństwo

Typ Data Tytuł
Artykuł 15.02.2023 Informacja o przeprowadzaniu przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie okresowej kontroli źródeł ogrzewania Szczegóły
Artykuł 15.02.2023 Plan szkolenia obronnego Miasta Włocławek na 2023 rok Szczegóły
Artykuł 13.01.2023 Plan działania Prezydenta Miasta Włocławek w zakresie realizacji zadań obronnych na terenie Miasta Włocławek na 2023 rok Szczegóły
Artykuł 07.07.2022 Decyzja Prezydenta Miasta Włocławek oraz Starosty Włocławskiego z dnia 7 lipca 2022 r. Szczegóły
Artykuł 22.02.2022 Zarządzenie nr 44/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego we Włocławku oraz określenia jego składu, organizacji, siedziby i trybu pracy. Szczegóły
Artykuł 18.01.2022 Plan działania w zakresie obrony cywilnej Prezydenta Włocławka – Szefa Obrony Cywilnej miasta na rok 2022 Szczegóły
Artykuł 30.12.2021 Plan działania Prezydenta Miasta Włocławek w zakresie realizacji zadań obronnych na terenie miasta Włocławek na 2022 rok. Szczegóły
Artykuł 28.12.2021 Wytyczne Prezydenta Włocławka – Szefa Obrony Cywilnej Miasta z dnia 27 grudnia 2021 roku do działalności w dziedzinie obrony cywilnej na terenie miasta Włocławek w 2022 roku Szczegóły
Artykuł 13.12.2021 Zarządzenie Nr 441/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie utworzenia Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego we Włocławku Szczegóły
Artykuł 13.12.2021 Zarządzenie nr 440/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu informowania Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (MCZK) o zagrożeniach, zdarzeniach i innych sytuacjach kryzysowych występujących na terenie Miasta Włocławek. Szczegóły
Artykuł 24.05.2021 Decyzja Prezydenta Miasta Włocławek oraz Starosty Włocławskiego z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie ukonstytuowania składu osobowego wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek na prawach powiatu i Powiatu Włocławskiego. Szczegóły
Artykuł 13.05.2021 Zarządzenie nr 191/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie powołania osób do składu wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek na prawach powiatu i Powiatu Włocławskiego na kadencję w latach 2021 – 2024. Szczegóły
Artykuł 22.03.2021 Decyzja Prezydenta Miasta Włocławek oraz Starosty Włocławskiego z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie ukonstytuowania składu osobowego wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek na prawach powiatu i Powiatu Włocławskiego. Szczegóły
Artykuł 23.02.2021 Plan szkolenia obronnego Miasta Włocławek na 2021 rok Szczegóły
Artykuł 27.01.2021 Plan działania Prezydenta Miasta Włocławek w zakresie realizacji zadań obronnych na terenie miasta Włocławek na 2021 rok. Szczegóły