Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów. Centrum Energii Włocławek we Włocławku

Typ Data Tytuł
Artykuł 30.08.2023 Zawiadomienie Obwieszczenie o uzgodnieniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy warunków realizacji przedsięwzięcia „Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów. Centrum Energii Włocławek we Włocławku”. Szczegóły
Artykuł 29.08.2023 Zawiadomienie obwieszczenie o przekazaniu wyjaśnień inwestora organom współdziałającym w procedurze wydania decyzji środowiskowej dla ” Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów. Centrum Energii Włocławek we Włocławku” Szczegóły
Artykuł 23.08.2023 Zawiadomienie-Obwieszczenie o opiniach Marszałka Województwa i Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie planowanego do realizacji przedsięwzięcia : „Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów . Centrum Energii Włocławek we Włocławku” Szczegóły
Artykuł 21.08.2023 Zawiadomienie – obwieszczenie o uzupełnieniu materiału dowodowego w sprawie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów. Centrum Energii Włocławek we Włocławku Szczegóły
Artykuł 27.07.2023 Obwieszczenie o przedłużeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla EnrgiaNova Sp. z o.o. przy ul.Płockiej 28 Szczegóły
Artykuł 26.07.2023 Zawiadomienie — Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów. Centrum Energii Włocławek we Włocławku” Szczegóły
Artykuł 12.07.2023 Zawiadomienie -Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania opinii przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego do raportu ooś dla :Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów. Centrum Energii Włocławek we Włocławku Szczegóły
Artykuł 11.07.2023 Zawiadomienie-Obwieszczenie o uzupełnieniu przez inwestora materiałów dowodowych w dokumentacji do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla: „Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów. Centrum Energii Włocławek we Włocławku” Szczegóły
Artykuł 07.07.2023 Zawiadomienie -obwieszczenie o wezwaniu Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku do uzupełnienia informacji dot. planowanego przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów. Centrum Energii Włocławek we Włocławku Szczegóły
Artykuł 28.06.2023 Zawiadomienie – obwieszczenie o przedłużeniu procedury wydania decyzji o środowiskowych dla przedsięwzięcia „Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów. Centrum Energii Włocławek we Włocławku” Szczegóły
Artykuł 23.06.2023 Obwieszczenie o uzupełnieniu raportu ooś dla instalacji pod nazwą „Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów. Centrum Energii Włocławek we Włocławku „ Szczegóły
Artykuł 09.06.2023 Zawiadomienie – Obwieszczenie o wezwaniu inwestora do uzupełnienia informacji zawartych w Raporcie OOŚ w procedurze wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów. Centrum Energii Włocławek we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 31.05.2023 Zawiadomienie – Obwieszczenie o uzupełnieniu przez inwestora Raportu OOŚ w procedurze wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów. Centrum Energii Włocławek we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 12.05.2023 Zawiadomienie – Obwieszczenie o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu na prawach strony Szczegóły
Artykuł 28.04.2023 Zawiadomienie- Obwieszczenie o przedłużeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia: „ Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów. Centrum Energii Włocławek we Włocławku.” Szczegóły