Gospodarka odpadami zawierającymi azbest

Typ Data Tytuł
Artykuł 13.09.2022 Nabór wniosków dotyczących usunięcia wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Miasto Włocławek w 2023 roku. Szczegóły
Artykuł 26.08.2021 Nabór wniosków dotyczących usunięcia wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Miasto Włocławek w 2022 roku Szczegóły
Artykuł 11.03.2021 Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest z nieruchomości osób fizycznych znajdujących się na terenie miasta Włocławek ze środków budżetu miasta w 2021r. Szczegóły
Artykuł 11.01.2021 Nabór wniosków o dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest z nieruchomości osób fizycznych znajdujących się na terenie miasta Włocławek ze środków budżetu miasta w 2021r Szczegóły
Artykuł 03.03.2020 Dofinansowanie usuwania wyrobów azbestowych występujących na nieruchomościach osób fizycznych położonych na terenie miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 22.02.2019 Nabór wniosków o udzielenie dotacji podmiotom na usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie miasta Włocławek w 2019 roku. Szczegóły
Artykuł 04.01.2019 Informacja o wyrobach zawierających azbest Szczegóły
Artykuł 02.01.2019 Nabór wniosków o dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest z nieruchomości osób fizycznych znajdujących się na terenie miasta Włocławek ze środków budżetu miasta w 2019r. Szczegóły
Artykuł 16.01.2018 Nabór wniosków podmiotów o dofinansowanie usuwania wyrobów azbestowych ze środków WFOŚiGW w Toruniu Szczegóły
Artykuł 03.01.2018 Nabór wniosków o dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest z nieruchomości osób fizycznych znajdujących się na terenie miasta Włocławek ze środków budżetu miasta w 2018r Szczegóły
Akty prawne 05.12.2017 Uchwała nr XXXVI/175/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Włocławek na lata 2017– 2032”. Szczegóły
Artykuł 12.06.2017 Obwieszczenie o odstąpieniu od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Włocławek na lata 2017-2032”. Szczegóły
Artykuł 19.05.2017 Informuję o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie, danych o projekcie „ PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU MIASTA WŁOCŁAWEK NA LATA 2017-2032” Szczegóły
Artykuł 19.01.2017 Nabór wniosków o udzielenie dotacji podmiotom na usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie miasta Włocławek w 2017 roku. Szczegóły
Artykuł 17.01.2017 Nabór wniosków o dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest z nieruchomości osób fizycznych znajdujących się na terenie miasta Włocławek ze środków budżetu miasta w 2017r Szczegóły