Informacja o postępowaniach w sprawach ochrony środowiska

Typ Data Tytuł
Artykuł 08.08.2023 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Zakładu Prefabrykacji betonu P.V. Prefabet S.A. we Włocławku Szczegóły
Artykuł 07.08.2023 Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Zakładu Prefabrykacji betonu P.V. Prefabet S.A. we Włocławku” Szczegóły
Artykuł 02.06.2023 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa istniejącego zakładu naprawczego o halę napraw pojazdów ciężarowych – lakiernię i śluzę dostaw wraz z infrastrukturą na działkach nr 212/2, 119/5, 126/9 obręb Krzywa Góra we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 11.05.2023 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „ Modyfikacja procesu przygotowania solanki w Instalacji chloru i ługu sodowego ANWIL S.A. w celu oceny możliwości zmiany struktury zawiesiny węglanu wapnia i wodorotlenku magnezu” na dz. nr 1 obręb Azoty we Włocławku Szczegóły
Artykuł 25.04.2023 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji zbiornikowej z podziemnymi zbiornikami o pojemności V = 2 x 100 m3 na działce nr 5/20, obręb 0910, gmina Miasto Włocławek”. Szczegóły
Artykuł 21.04.2023 Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji zbiornikowej z podziemnymi zbiornikami o pojemności V = 2 x 100 m3 na działce nr 5/20, obręb 0910, gmina Miasto Włocławek” Szczegóły
Artykuł 13.04.2023 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 14 silosów na terenie działki nr 2/74, 2/91 obręb Włocławek KM 115. Szczegóły
Artykuł 28.02.2023 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Firmy „W.LEWANDOWSKI” PHU Wiesław Lewandowski, z/s przy ul. Kopernika 5, 90-509 Łódź w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji zbiornikowej gazu płynnego składającej się z 12 zbiorników nadziemnych o poj. 6400 l każdy wraz z parownikami oraz przyłączem gazowym na działce nr 1/29 obręb Włocławek KM 48 przy ul. Łęgskiej 12 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 24.02.2023 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie Przebudowa i rozbudowa hali okleinowania na działce nr 1140-3/28 na terenie firmy Salamander Window & Door Systems S.A. Szczegóły
Artykuł 22.02.2023 Informacja o wydaniu decyzji o zmianie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa hali okleinowania na działce nr 1140-3/28 na terenie firmy Salamander Window & Door Systems S.A.” Szczegóły
Artykuł 13.01.2023 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa pięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz trzech handlowo-usługowych wraz z miejscami postojowymi i drogami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną” we Włocławku przy ul. Kapitulna 4 Szczegóły
Artykuł 13.01.2023 Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa pięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz trzech handlowo-usługowych wraz z miejscami postojowymi i drogami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną” we Włocławku przy ul. Kapitulna 4 Szczegóły
Artykuł 11.01.2023 Informacja o wydaniu decyzji o zmianie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Dystrybucji Wodoru we Włocławku” Szczegóły
Artykuł 11.01.2023 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Dystrybucji Wodoru we Włocławku”.  Szczegóły
Artykuł 11.01.2023 Informacja o wydaniu decyzji o zmianie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Dystrybucji Wodoru we Włocławku” Szczegóły