Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 2023 rok

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.06.2023 Grzegorz Olszewski – Urząd Miasta Włocławek – Wydział Komunikacji – Kierownik Referatu Transportu Drogowego i Nadzoru Szczegóły
Artykuł 22.05.2023 Katarzyna Laskowska – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Starszy Inspektor Szczegóły
Artykuł 15.03.2023 Marzena Borczak – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku – Starszy pracownik socjalny Szczegóły
Artykuł 13.03.2023 Alicja Mencel – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku – Starszy pracownik socjalny Szczegóły
Artykuł 03.03.2023 Małgorzata Kochanowicz – MOPR – starszy specjalista Szczegóły
Artykuł 03.03.2023 Stanisław Stanowski – Urząd Miasta Włocławek – Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa – Inspektor Szczegóły
Artykuł 01.03.2023 Angelika Skrzyniarz – Urząd Miasta Włocławek – Wydział Zarządzania Kryzysowego – Inspektor Szczegóły
Artykuł 27.12.2022 Anna Żabińska – Urząd Miasta Włocławek – Wydział Komunikacji – Inspektor Szczegóły
Artykuł 27.12.2022 Olga Wujkowska – Wydział Edukacji Urzędu Miasta Włocławek – p. o. Kierownika Referatu Obsługi Szkół i Placówek Szczegóły
Artykuł 25.05.2022 Agnieszka Skiba-Murawska – Urząd Miasta Włocławek – Geolog Powiatowy Szczegóły
Artykuł 16.05.2022 Katarzyna Maciejewska – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Specjalista Pracy Socjalnej Szczegóły
Artykuł 03.02.2022 Izabela Nowakowska – Urząd Miasta Włocławek, Kierownik Referatu Ewidencji Gospodarczej Szczegóły
Artykuł 29.03.2021 Sebastian Górka – Urząd Miasta Włocławek – Wydział Dróg Transportu Zbiorowego i Energii – Zastępca Dyrektora Szczegóły
Artykuł 29.03.2021 Kamila Słomczewska – Urząd Miasta Włocławek – Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej – Dyrektor Szczegóły
Artykuł 15.03.2021 Izabela Maciejewska – Urząd Miasta Włocławek – Podinspektor ds. Kultury fizycznej i turystyki Szczegóły