Rewitalizacja

Typ Data Tytuł
Artykuł 23.08.2023 Ocena aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 oraz efektywności narzędzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji Szczegóły
Artykuł 21.03.2023 Rejestr dotacji udzielonych na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji w 2022 r. Szczegóły
Artykuł 12.01.2022 Rejestr dotacji udzielonych na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji w 2021 r. Szczegóły
Artykuł 12.01.2022 Prezydent Miasta Włocławek ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji Szczegóły
Artykuł 07.10.2021 Projekt „Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji” – informacja o zakończeniu rekrutacji – etap I Szczegóły
Artykuł 15.09.2021 Projekt „Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji” – rekrutacja etap I Szczegóły
Artykuł 15.09.2021 Projekt „Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji” Szczegóły
Artykuł 14.06.2021 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028. Szczegóły
Artykuł 19.04.2021 Powołanie Pełnomocnika Prezydenta ds. Rewitalizacji Miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 19.04.2021 Zmiana składu Komitetu Rewitalizacji Szczegóły
Artykuł 21.01.2021 Wykaz dotacji udzielonych w 2020 r. na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji Szczegóły
Artykuł 21.09.2020 Zmiana składu Komitetu Rewitalizacji Szczegóły
Artykuł 08.01.2020 Wykaz dotacji przyznanych w 2019 r. na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Szczegóły
Artykuł 03.12.2019 Zmiana składu Komitetu Rewitalizacji Szczegóły
Artykuł 16.04.2019 Uchwała o ustanowieniu Specjalnej Strefy Rewitalizacji na obszarze rewitalizacji Miasta Włocławek Szczegóły