Obwieszczenie w sprawie uchwały dotyczącej zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Obwieszczenie

Prezydent Miasta Włocławek działając na podstawie art. 39 ust.1 pkt 1 ustawy  z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353) w związku z art. 83f ust.1b ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016r. poz. 2134)  podaje do publicznej wiadomości informację, że przystąpiono do sporządzenia projektu uchwały dotyczącej przypadków zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów na terenie Gminy Miasto Włocławek:

– których usunięcie związane jest z realizacją inwestycji celu publicznego, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

– drzew lub krzewów rosnących na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych

Zainteresowane osoby lub podmioty mogą zapoznać się z założeniami do projektu uchwały i składać uwagi lub wnioski.

Uwagi i wnioski można składać w terminie od dnia 30.03.2017 r.  do 19.04.2017 r.:

  • w formie  pisemnej na adres Urząd Miasta Włocławek Wydział Środowiska, Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek,
  • ustnie do protokółu w  Wydziale  Środowiska Urzędu Miasta Włocławek,   ul. 3-Maja 22 pok. 19  I piętro w godzinach  urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek  od godz. 7.30  do godz.  15.00: wtorek od godz. 7.30 do godz. 16.30 , piątek od godz. 7.30 do godz. 13.30.
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres  e-mail środowisko[at]um[dot]wloclawek[dot]pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym , o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Włocławek przed podjęciem uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów na terenie Gminy Miasto Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>