Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
30.12.2020 28.01.2021 na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zadania Rozbudowa i przebudowa ulic: Traugutta (od ul. Kraszewskiego), Jagiellońska, Szczęśliwa, Zielony Rynek, Miedziana, Zduńska wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zielone tereny Śródmieścia – dokumentacja” Szczegóły
29.12.2020 21.01.2021 Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zadania pn. „3 – go Maja woonerfem/przebudowa ul. 3 Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek obejmującego przebudowę ulicy” Szczegóły
09.12.2020 17.12.2020 Wycinka, wykonanie nasadzeń oraz pielęgnacja drzew w pasach drogowych na terenie miasta Włocławek Szczegóły
07.12.2020 22.12.2020 Przebudowa ul. Wysokiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wieniecką do skrzyżowania z ul. Rolną /Szpitalną w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego Szczegóły
04.12.2020 21.12.2020 „Przebudowa ulicy Polnej i ulicy Zielnej w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego w ramach zadania inwestycyjnego o nazwie Budowa/przebudowa chodników” Szczegóły
02.12.2020 21.12.2020 Plac zabaw i siłownia w Michelinie” – zadanie nr 1 oraz „Siłownia plenerowa z placem rekreacyjnym przy Szkole Podstawowej nr 14” – zadanie nr 2 Szczegóły
02.12.2020 17.12.2020 „Piwna woonerfem/przebudowa ulicy Piwnej” Szczegóły
26.11.2020 11.12.2020 Przebudowa ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej na odcinku Plac Wolności – ulica Okrzei. Szczegóły
25.11.2020 07.12.2020 Opracowanie dokumentacji projektowej dla kompleksowej przebudowy i remontu budynku w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku 3-go Maja 9” Szczegóły
20.11.2020 07.12.2020 Rozbudowa i przebudowa parku (budowa toalet publicznych z infrastrukturą techniczną, budowa i przebudowa układu komunikacyjnego parku wraz z oświetleniem) w ramach zadania: „Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Kardynała Wyszyńskiego do ul. Okrzei. Strona południowa” Szczegóły
17.11.2020 25.11.2020 Wybór kadry projektu pn. „Włocławek Zawodowo II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie – 10.2.3 Kształcenie zawodowe, nr projektu RPKP.10.02.03-04-0024/19 realizowanego przez Gminę Miasto Włocławek z podziałem na 17 zadań Szczegóły
10.11.2020 19.11.2020 Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta z podziałem na 7 zadań Szczegóły
29.10.2020 06.11.2020 Wybór kadry zarządzającej projektu pn. „Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie – 10.2.3 Kształcenie zawodowe, nr projektu RPKP.10.02.03-04-0047/19 realizowanego przez Gminę Miasto Włocławek z podziałem na 5 zadań Szczegóły
26.10.2020 17.11.2020 Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z elementami małej architektury, infrastrukturą sportową oraz oświetlenie i monitoring. Szczegóły
14.10.2020 02.11.2020 Budowa przejazdu pożarowego, zatok postojowych dla samochodów osobowych, przebudowa istniejącego ogrodzenia, remont nawierzchni zjazdu z ulicy Kraszewskiego w ramach zadania Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku – II postępowanie Szczegóły
« 1 2 3 4 7 8 9 »