Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2023-08-30 12:23:56 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie dz. nr 23/3 obręb Włocławek KM 8/2 przy ul. Cysterskiej 6/2 we Włocławku. Doręczenie zgłoszenia Zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 litera „d” Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z… Szczegóły
2 2023-08-30 10:20:31 Komunikat Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 21 sierpnia 2023 r. Numer sprawy : WIWz.913.3.11.2023 Komunikat Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, iż w okresie  od 11 do 20 września 2023 r.  na obszarze wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego (powiat brodnicki, rypiński, lipnowski, włocławski, golubsko –… Szczegóły
3 2023-08-30 09:52:17 Zawiadomienie Obwieszczenie o uzgodnieniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy warunków realizacji przedsięwzięcia "Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów. Centrum Energii Włocławek we Włocławku". Zawiadomienie - Obwieszczenie Zgodnie z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)… Szczegóły
4 2023-08-30 09:13:30 W dniu 2 września 2023 r. o godz. 12.00 na Placu Wolności we Włocławku rozpocznie się zgromadzenie modlitewne „Stop pedofilii, stop aborcji”. Zgromadzenie publiczne W dniu 2 września 2023 r. o godz. 12.00 na Placu Wolności we Włocławku rozpocznie się zgromadzenie modlitewne „Stop pedofilii, stop aborcji”. Szczegóły
5 2023-08-30 09:09:20 Zgłoszenie rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, na terenie dz. nr 116/48 obręb Włocławek KM 32 przy ul. Chocimskiej 15 we Włocławku. Doręczenie zgłoszenia Zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 litera „d” Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z… Szczegóły
6 2023-08-29 21:09:37 Zarządzenie nr 336/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Zespołu Żłobków we Włocławku na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572),… Szczegóły
7 2023-08-29 14:59:26 Zarządzenie nr 335/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 sierpnia 2023 r. zmieniające w sprawie ogłoszenia wykazu i określenia wzoru wniosku o przydział lokali przeznaczonych do remontu we własnym zakresie wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Włocławek. Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572) oraz § 21a uchwały… Szczegóły
8 2023-08-29 14:53:22 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 21 sierpnia 2023 r. Znak sprawy DOOŚ-WDŚZOO.420.30.2023.SP.1 Szczegóły
9 2023-08-29 14:45:23 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 sierpnia 2023 r. znak pisma DOK-3.774.2.2023.KPL Szczegóły
10 2023-08-29 13:11:52 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działki nr 98/2 obręb Michelin KM 09 przy ul. Parkowej 62a we Włocławku Doręczenie zgłoszenia Zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r.… Szczegóły
11 2023-08-29 13:02:39 Zawiadomienie obwieszczenie o przekazaniu wyjaśnień inwestora organom współdziałającym w procedurze wydania decyzji środowiskowej dla " Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów. Centrum Energii Włocławek we Włocławku" Zawiadomienie-Obwieszczenie Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775)  w związku z art. 73 ust. 1,… Szczegóły
12 2023-08-29 11:32:46 Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o możliwości przystąpienia do programu płatności dla małych gospodarstw. Szczegóły
13 2023-08-28 15:16:25 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Łanowej 23A-25A dz. nr 8/5 KM 105 Prezydent Miasta Włocławek działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2023 poz. 775) w związku z art. 83a ust. 7… Szczegóły
14 2023-08-28 15:12:54 Decyzja na usunięcie drzew (117/dec/2023) Szczegóły
15 2023-08-28 15:09:52 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew – 4 szt. topola czarna (124/wnio/2023) Szczegóły
« 1 2 3 4 940 941 942 »