Edukacja ekologiczna

Typ Data Tytuł
Artykuł 28.04.2023 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspomagania ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2023 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Szczegóły