Plan gospodarki niskoemisyjnej

Typ Data Tytuł
Artykuł 07.02.2023 Ujednolicony tekst Planu Gospodarki Niskoemisyjnej po uchwale LVII/172/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2022 r. Szczegóły
Artykuł 29.09.2022 Ujednolicony tekst Planu Gospodarki Niskoemisyjnej po uchwale XLIX/76/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 czerwca 2022 Szczegóły
Artykuł 26.05.2021 Ujednolicony tekst Planu Gospodarki Niskoemisyjnej po uchwale XXV/109/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 sierpnia 2020r Szczegóły
Artykuł 17.04.2019 Ujednolicony tekst Planu gospodarki niskoemisyjnej po uchwale nr XLIV/71/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 5 czerwca 2018r. Szczegóły
Artykuł 17.04.2019 Uchwała nr XLIV/71/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 5 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia i przyjęcia ” Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Włocławek” Szczegóły
Artykuł 14.11.2017 Umieszczenie zamierzeń inwestycyjnych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 07.11.2017 Ujednolicony tekst Planu gospodarki niskoemisyjnej po uchwale nr XXXIV/124/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017r. Szczegóły
Akty prawne 06.11.2017 Uchwała nr XXXIV/124/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia i przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Włocławek” Szczegóły
Artykuł 14.02.2017 Ujednolicony tekst Planu gospodarki niskoemisyjnej po uchwale nr XXIV/112/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 26września 2016r Szczegóły
Akty prawne 30.09.2016 Uchwała nr XXIV/112/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 26września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia i przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Włocławek” Szczegóły
Artykuł 22.09.2016 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłasza nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego EKODOM – dofinansowanie zadań z zakresu termomodernizacji i OZE realizowanych przez osoby fizyczne na potrzeby mieszkaniowe. Szczegóły
Artykuł 21.07.2016 Ujednolicony tekst Planu gospodarki niskoemisyjnej Szczegóły
Akty prawne 14.07.2016 Uchwała nr XXII/87/2016 Rady Miasta Włocławek zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia i przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej wraz z dokumentami towarzyszącymi dla Gminy Miasto Włocławek” Szczegóły
Artykuł 08.03.2016 Ujednolicony tekst Planu gospodarki niskoemisyjnej Szczegóły
Artykuł 08.03.2016 Uchwała nr XII/99/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2015 Szczegóły