Informacja o postępowaniach w sprawach dot. wycinki drzew i krzewów

Typ Data Tytuł
Artykuł 28.08.2023 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Łanowej 23A-25A dz. nr 8/5 KM 105 Szczegóły
Artykuł 28.08.2023 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Ostrowskiej 4 dz. nr 19/5 KM 111/2 Szczegóły
Artykuł 24.07.2023 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wojska Polskiego 18c/D dz. nr 5/3 KM 44 Szczegóły
Artykuł 24.07.2023 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wojska Polskiego 18c/B dz. nr 36/6 KM 44 Szczegóły
Artykuł 24.07.2023 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Lunewil 5 i 7 dz. nr 5/1;36/3 KM 44 Szczegóły
Artykuł 30.05.2023 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej 51A dz. nr 340-63/3 KM 34 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.03.2023 Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (52/dec/2023) Szczegóły
Artykuł 31.03.2023 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Zbiegniewskiej 11 dz. nr 258 KM 73. Szczegóły
Artykuł 31.03.2023 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Zbiegniewskiej 9 dz. nr 257 KM 73. Szczegóły
Artykuł 31.03.2023 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Skarżyńskiego 1 dz. nr 133 KM 55 Szczegóły
Artykuł 31.03.2023 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Gałczyńskiego 10 dz. nr 83/4 KM 76 Szczegóły
Artykuł 20.12.2022 Obwieszczenie o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Skarżyńskiego 1 Szczegóły
Artykuł 20.12.2022 Obwieszczenie o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Planty 17/19 Szczegóły
Artykuł 28.11.2022 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania oraz zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Planty 17/19, dz. nr 136 obręb Włocławek KM 78. Szczegóły
Artykuł 25.11.2022 Obwieszczenie o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wesołej 14-16. Szczegóły