Deklaracje podatkowe

Deklaracja na podatek leśny dla podatników, których obowiązek podatkowy powstał od dnia 1 lipca 2019 r. ( formularze mogą być składane w formie dokumentu elektronicznego za pomocą pisma ogólnego i wskazanie adresu skrytki odbiorczej Urzędu Miasta Włocławek na platformie ePUAP: /umwloclawek/skrytka )

Deklaracja na podatek rolny dla podatników, których obowiązek podatkowy powstał od dnia 1 lipca 2019 r. ( formularze mogą być składane w formie dokumentu elektronicznego za pomocą pisma ogólnego i wskazanie adresu skrytki odbiorczej Urzędu Miasta Włocławek na platformie ePUAP: /umwloclawek/skrytka )

Deklaracja na podatek od nieruchomości dla podatników, których obowiązek podatkowy powstał od dnia 1 lipca 2019 r ( formularze mogą być składane w formie dokumentu elektronicznego za pomocą pisma ogólnego i wskazanie adresu skrytki odbiorczej Urzędu Miasta Włocławek na platformie ePUAP: /umwloclawek/skrytka )

Deklaracja na podatek od środków transportowych dla podatników, których obowiązek podatkowy powstał od dnia 1 lipca 2019 r ( deklaracje mogą być składane w formie  elektronicznej poprzez adres skrytki  odbiorczej Urzędu Miasta Włocławek na platformie ePUAP: /umwloclawek/skrytka )

Deklaracja na podatek od nieruchomości na rok 2019 dla podatników, których obowiązek podatkowy powstał przed dniem 01 lipca 2019 r.

Deklaracja na podatek od nieruchomości na rok 2018

Deklaracja na podatek rolny na rok 2018

Deklaracja na podatek leśny na rok 2018

Deklaracja na podatek od środków transportowych

Uchwała nr LIII/132/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 października 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2023.

Uchwała nr XLI/141/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała XXVIII/154/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała XXVIII/152/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała nr XVII/182/2019  Rady Miasta Włocławek z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie wysokość stawek podatku od środków transportowych na rok 2020

Uchwała nr III/11/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Wysokość stawek podatku od środków transportowych na rok 2018 określa
Uchwała Rady Miasta Włocławek nr XXV/122/2016 z dnia 24 października 2016 roku

Wysokość stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 określa
Uchwała Rady Miasta Włocławek nr XXXVI/173/2017 z dnia 27 listopada 2017 roku

Uchwała nr III/10/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 10 grudnia 2018 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr XXVIII/154/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2021 .

Informacje

Rejestr zmian