Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zbiór aktów prawa miejscowego I/1/2018 19.11.2018 Obowiązujący Uchwała nr I/1/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego LI/148/2018 16.10.2018 Obowiązujący Uchwała nr LI/148/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 października 2018 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawki procentowej od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla spółdzielni mieszkaniowych Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego LI/147/2018 16.10.2018 Obowiązujący Uchwała nr LI/147/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy zbywaniu prawa własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz członków wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni mieszkaniowych, celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego LI/146/2018 16.10.2018 Obowiązujący Uchwała nr LI/146/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 października 2018 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągnięcia zobowiązania związanego z realizacją przedsięwzięcia dotyczącego zakupu energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Włocławek oraz oświetlenia ulicznego Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego LI/145/2018 16.10.2018 Obowiązujący Uchwała nr LI/145/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 października 2018 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązania związanego z realizacją przedsięwzięcia dotyczącego bieżącej konserwacji i remontów przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Włocławek wraz z usuwaniem skutków wandalizmu. Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego LI/144/2018 16.10.2018 Obowiązujący Uchwała nr LI/144/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 października 2018 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. ,,Sylwester miejski”. Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego LI/143/2018 16.10.2018 Obowiązujący Uchwała nr LI/143/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 października 2018 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.,,Prezentacja w mediach lokalnych życzeń świąteczno-noworocznych kierowanych do mieszkańców Włocławka” Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego LI/142/2018 16.10.2018 Obowiązujący Uchwała nr LI/142/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 października 2018 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Włocławska Wigilia”. Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego LI/141/2018 16.10.2018 Obowiązujący Uchwała nr LI/141/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 października 2018 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego LI/140/2018 16.10.2018 Obowiązujący Uchwała nr LI/140/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 października 2018 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego LI/139/2018 16.10.2018 Obowiązujący Uchwała nr LI/139/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 października 2018 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego LI/138/2018 16.10.2018 Obowiązujący Uchwała nr LI/138/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Gminie Miasto Włocławek na realizację w 2018 roku zadań na rzecz osób niepełnosprawnych. Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego LI/137/2018 Rady 16.10.2018 Obowiązujący Uchwała nr LI/137/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Włocławku poprzez zmianę siedziby z ul. Ogniowej 8/10 we Włocławku na ul. Wojska Polskiego 27 we Włocławku Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego LI/136/2018 16.10.2018 Obowiązujący Uchwała nr LI/136/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 października 2018 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego LI/135/2018 16.10.2018 Obowiązujący Uchwała nr LI/135/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego we Włocławku na kadencję 2016-2019, zgłoszonych w wyborach uzupełniających Szczegóły
« 1 2 3 35 36 »