Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Typ Data Tytuł
Artykuł 04.05.2023 Uchwała Nr 11/S/2023 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2023 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Włocławek za 2022 rok. Szczegóły
Artykuł 01.02.2023 Uchwała Nr 8/Kd/2023 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Włocławek. Szczegóły
Artykuł 01.02.2023 Uchwała Nr 8/D/2023 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Miasta Włocławek na 2023 rok, Szczegóły
Artykuł 23.12.2022 Uchwała Nr 9/WPF/2022 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2022 roku sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 23.12.2022 Uchwała Nr 9/P/2022 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Włocławek na 2023 rok Szczegóły
Artykuł 23.12.2022 Uchwała Nr 9/Dpr/2022 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Włocławek na 2023 rok Szczegóły
Artykuł 04.10.2022 Uchwała Nr 9/I/2022 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 września 2022 roku w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Włocławek za pierwsze półrocze 2022 roku. Szczegóły
Artykuł 31.05.2022 Uchwały Nr 10/S/2022 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Włocławek za 2021 rok. Szczegóły
Artykuł 10.02.2022 Uchwała Nr 10/Kd/2022 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 3 lutego 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Włocławek. Szczegóły
Artykuł 10.02.2022 Uchwała Nr 9/D/2022 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 3 lutego 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Miasta Włocławek na 2022 rok Szczegóły
Artykuł 20.12.2021 Uchwały Nr 11/WPF/2021 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15.12.2021 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Włocławek na lata 2022-2038. Szczegóły
Artykuł 20.12.2021 Uchwały Nr 10/Dpr/2021 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15.12.2021 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu zakładanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Włocławek na 2022 rok, Szczegóły
Artykuł 20.12.2021 Uchwały Nr 11/P/2021 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15.12.2021 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Włocławek na 2022 rok, Szczegóły
Artykuł 07.10.2021 Uchwała Nr 17/I/2021 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 września 2021 roku w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Włocławek za pierwsze półrocze 2021 roku. Szczegóły
Artykuł 10.05.2021 Uchwała Nr 18/S/2021 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Włocławek za 2020 rok. Szczegóły