Zawiadomienie poprzez publiczne obwieszczenie – Art. 49 KPA

Typ Data Tytuł
Artykuł 30.08.2023 Zawiadomienie Obwieszczenie o uzgodnieniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy warunków realizacji przedsięwzięcia „Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów. Centrum Energii Włocławek we Włocławku”. Szczegóły
Artykuł 29.08.2023 Zawiadomienie obwieszczenie o przekazaniu wyjaśnień inwestora organom współdziałającym w procedurze wydania decyzji środowiskowej dla ” Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów. Centrum Energii Włocławek we Włocławku” Szczegóły
Artykuł 23.08.2023 Zawiadomienie-Obwieszczenie o opiniach Marszałka Województwa i Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie planowanego do realizacji przedsięwzięcia : „Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów . Centrum Energii Włocławek we Włocławku” Szczegóły
Artykuł 21.08.2023 Zawiadomienie – obwieszczenie o uzupełnieniu materiału dowodowego w sprawie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów. Centrum Energii Włocławek we Włocławku Szczegóły
Artykuł 28.07.2023 Zawiadomienie-obwieszczenie o przekazaniu uwag w ramach udziału społeczeństwa EKO-OPAS Szczegóły
Artykuł 27.07.2023 Obwieszczenie o przedłużeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej EKO OPAS Szczegóły
Artykuł 27.07.2023 Obwieszczenie o przedłużeniu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla PGK Saniko Sp. z o.o. ul.Komunalna 4 we Włocławku Szczegóły
Artykuł 27.07.2023 Obwieszczenie o przedłużeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla EnrgiaNova Sp. z o.o. przy ul.Płockiej 28 Szczegóły
Artykuł 26.07.2023 Zawiadomienie — Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów. Centrum Energii Włocławek we Włocławku” Szczegóły
Artykuł 24.07.2023 Zawiadomienie -Obwieszczenie o uzupełnieniu materiałów dowodowych zawartych w dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów. Centrum Energii Włocławek we Włocławek. Szczegóły
Artykuł 24.07.2023 Zawiadomienie -Obwieszczenie o wezwaniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy do uzupełnienia raportu ooś w procedurze wydania decyzji środowiskowej dla EnergiaNova Sp. z o.o. we Włocławku Szczegóły
Artykuł 21.07.2023 Zawiadomienie -Obwieszczenie o uzupełnieniu materiału dowodowego w sprawie decyzji środowiskowej dla PGK SANIKO Sp. z o.o. Szczegóły
Artykuł 18.07.2023 Zawiadomienie – obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami na parterze, garażami podziemnymi, zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 340-12/3, 350-12/4 oraz 350-49/1 we Włocławku”. Szczegóły
Artykuł 12.07.2023 Zawiadomienie -Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania opinii przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego do raportu ooś dla :Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów. Centrum Energii Włocławek we Włocławku Szczegóły
Artykuł 11.07.2023 Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w procedurze wydania decyzji środowiskowej dla działalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów EKO-OPAS przy ul.Żytniej 2F we Włocławku Szczegóły