Uchwała antysmogowa

Uchwała zmieniająca uchwałę antysmogową

W dniu 30 sierpnia 2021 roku Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr XXXV/510/21 przyjął uchwałę zmieniającą uchwałę antysmogową, tj. uchwałę wprowadzającą na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Przedmiotowy akt prawa miejscowego został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 3 września 2021 r. pod poz. 4347.

Uchwała zmieniająca uchwałę antysmogową  wraz z uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu dotyczącym opracowania projektu zmiany „uchwały antysmogowej” – do pobrania poniżej.

  1. UCHWAŁA NR XXXV/510/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
  2. Uzasadnienie-zawierające-informacje-o-udziale-społeczeństwa

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przystąpił do opracowania zmian w obowiązującej „uchwale antysmogowej”, czyli wprowadzenia zaostrzeń ograniczeń odnośnie eksploatacji kotłów na paliwo stałe w budynkach, jeżeli istnieje możliwość przyłączenia budynku do sieci ciepłowniczej lub gazowej. Ww. ograniczenia obowiązywałyby ba obszarze największych miast województwa (Bydgoszcz, Toruń, Włocławek i Grudziądz) oraz miasta z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w województwie, tj. Nakle nad Notecią, jak również stref A i B ochrony uzdrowiskowej gmin: Inowrocław, Ciechocinek, Brześć Kujawski (Wieniec Zdrój), z uwagi na charakter uzdrowiskowy.

W poniższym załączniku znajdują się ZAŁOŻENIA do zmiany „uchwały antysmogowej”.

W Informacji publicznej natomiast podane są informacje m.in. o możliwości składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotowej sprawy oraz dane organu właściwego do ich rozpatrzenia


W dniu 24 czerwca 2019 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął tzw. uchwałę antysmogową, czyli nowe prawo miejscowe dla naszego województwa.

Dokument ten zawiera katalog paliw stałych, których stosowanie będzie zakazane od dnia 1 września 2019 roku (węgla brunatnego oraz paliw stałych z wykorzystanie tego węgla, mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, paliw w postaci sypkiej, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15%, biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%) oraz określa standardy emisyjne i w zakresie efektywności energetycznej, którym będą musiały podlegać piece centralnego ogrzewania, inne piece, a nawet domowe kominki. Określa też stosunkowo długie okresy przejściowe dla nowych regulacji – tak, by ich wprowadzenie było jak najmniej uciążliwe i wpisywało się w naturalny rytm wymiany wyeksploatowanych urządzeń.

Uchwała ta zakłada:
– zakaz palenia węglem brunatnym oraz mułami i flotokoncentratami węglowymi (także ich pochodnymi), miałem węglowym i mokrą biomasą (np. niesezonowanym drewnem) – od 1 września 2019 r.
– zakaz eksploatacji tzw. pozaklasowych kotłów grzewczych – od 1 stycznia 2024 r.
– zakaz eksploatacji kotłów grzewczych poniżej 5 klasy – od 1 stycznia 2028 r.
– zakaz używania ogrzewaczy pomieszczeń, np. kominków, niemieszczących się w standardach emisji i efektywności energetycznej – od 1 stycznia 2024 r.


Informacja publiczna o opracowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw oraz o konsultacjach społecznych.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>