Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Typ Data Tytuł
Artykuł 23.06.2023 Informacja Prezydenta Miasta Włocławek w związku z wyłożeniem do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Chmielną, Stodólną, Okrężną i Wojskową wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”, w dniach od 30 czerwca 2023 r. do 31 lipca 2023 r. Szczegóły
Artykuł 23.06.2023 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Chmielną, Stodólną, Okrężną i Wojskową wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”, w dniach od 30 czerwca 2023r. do 31 lipca 2023r. Szczegóły
Artykuł 14.04.2023 Prezydenta Miasta Włocławek informuję przyjęciu: Uchwały Nr LXI/44/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek położonego pomiędzy terenami leśnymi oraz ulicą Baśniową, – Uchwały Nr LXI/45/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek położonego pomiędzy ulicami: Mielęcińską, Brzezinową i Pawią. Szczegóły
Artykuł 23.03.2023 Informacja o przyjęciu o przyjęciu Uchwały Nr LX/19/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2023r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulicy Leśnej oraz Alei: Kazimierza Wielkiego, Królowej Jadwigi i Chopina. Szczegóły
Artykuł 14.02.2023 Informacja Prezydenta Miasta Włocławek o przyjęciu: Uchwały Nr LIX/5/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulicy Dobrzyńskiej i Alei ks. Jerzego Popiełuszki, pomiędzy ulicą Lipnowską, Rezerwatem Kulin, terenami leśnymi i zachodnią granicą rodzinnych ogrodów działkowych oraz Uchwały Nr LIX/6/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek w zakresie obszaru położonego pomiędzy ulicami: św. Jana, 3 Maja, Placem Wolności, Brzeską, Placem Kopernika, Bednarską i brzegiem rzeki Wisły. Szczegóły
Artykuł 07.02.2023 Informacja Prezydenta Miasta Włocławek w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Chmielną, Aleją Chopina, ulicą Warszawską, Placem Wolności, ulicą 3 Maja, Starym Rynkiem, ulicą Św. Jana, brzegiem rzeki Wisły oraz położonego w rejonie ulicy Ogniowej. Szczegóły
Artykuł 29.11.2022 Informacja Prezydenta Miasta Włocławek w związku z wyłożeniem do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Mielęcińską, Brzezinową i Pawią Szczegóły
Artykuł 29.11.2022 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
Artykuł 29.11.2022 Informacja Prezydenta Miasta Włocławek W związku z wyłożeniem do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego pomiędzy terenami leśnymi oraz ulicą Baśniową Szczegóły
Artykuł 29.11.2022 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
Artykuł 04.10.2022 Informacja Prezydenta Miasta Włocławek : W związku z wyłożeniem do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek w zakresie obszaru położonego pomiędzy ulicami: św. Jana, 3 Maja, Placem Wolności, Brzeską, Placem Kopernika, Bednarską i brzegiem rzeki Wisły wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”, w dniach od 12 października 2022r. do 15 listopada 2022r., (dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami dnia 25 października 2022r., składanie uwag w terminie do dnia 7 grudnia 2022r.) Szczegóły
Artykuł 04.10.2022 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek w zakresie obszaru położonego pomiędzy ulicami: św. Jana, 3 Maja, Placem Wolności, Brzeską, Placem Kopernika, Bednarską i brzegiem rzeki Wisły. Szczegóły
Artykuł 26.09.2022 Informacja Prezydenta Miasta Włocławek : W związku z wyłożeniem do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulic: Mielęcińskiej, Al. Jana Pawła II, Kościelnej, Ziołowej wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego” Szczegóły
Artykuł 26.09.2022 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulic: Mielęcińskiej, Al. Jana Pawła II, Kościelnej, Ziołowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 10 października 2022r. do 09 listopada 2022r. Szczegóły
Artykuł 26.09.2022 Informacja Prezydenta Miasta Włocławek: W związku z wyłożeniem do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulicy Dobrzyńskiej i Alei ks. Jerzego Popiełuszki, pomiędzy ulicą Lipnowską, Rezerwatem Kulin, terenami leśnymi i zachodnią granicą rodzinnych ogrodów działkowych Szczegóły