Projekt „Czym skorupka za młodu – uczniowie z 13 szkół kształcenia podstawowego Włocławka podnoszą swoje kompetencje”

PANACEUM-OMEGA M. J. Wyborska
Wraz z Parterem – Gmina Miasto Włocławek realizuje projekt p.n.

Czym skorupka za młodu- uczniowie z 13 szkół kształcenia podstawowego Włocławka podnoszę swoje kompetencje

Czas realizacji: Od 01.09.2017r. dO 30.06.2018r.
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020
Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe
Poddziałanie 10.02.02 Kształcenie ogólne

Całkowity koszt projektu: 1800000,00 zł. Dofinansowanie z UE: 1530000,00 zł.

Celem projektu jest: wyrównywanie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów i uczennic z miasta Włocławek po­przez;- kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie: matematyki, przyrody, informatyki oraz języka angiel­skiego u 1016 uczennic/uczniów z 12 szkół podstawowych Włocławka- wsparcie 459 uczennic/uczniów ze specjalnymi potrze­bami edukacyjnymi i uczniów młodszych w ramach zajęć specjalistycznych, dydaktyczno- wyrównawczych z 13 SP Włocławka (w tym szkoły specjalnej i integracyjnej)- tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych poprzez wyposażenie 4 pracowni przyrodniczych i utworzenie pracowni międzyszkolnych wy­posażonych w sprzęt niezbędny do nauczania metodą eksperymentu dla uczniów z 12 szkół, – podniesienie kompetencji 12 nauczycieli przyrody w zakresie wykorzystania metod eksperymentu naukowego w edukacji oraz n nauczycieli do pracy z uczniem z niepełnosprawnościami,

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>