Kultura fizyczna, sport, turystyka

Typ Data Tytuł
Artykuł 20.04.2023 Otwarty konkurs ofert nr 5 na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej. Szczegóły
Artykuł 09.03.2023 Otwarty konkurs ofert nr 4 na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej. Szczegóły
Artykuł 11.01.2023 Otwarty konkurs ofert nr 3 na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej. Szczegóły
Artykuł 09.01.2023 „Otwarty konkurs ofert Nr 2 na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Włocławek w roku 2023” Szczegóły
Artykuł 04.01.2023 Otwarty konkurs ofert Nr 1 dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w 2023 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu Szczegóły
Artykuł 13.06.2022 Otwarty konkursu ofert nr 4 na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej. Szczegóły
Artykuł 27.04.2022 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 3 na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej. Szczegóły
Artykuł 18.01.2022 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 2 na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Włocławek w roku 2022. Szczegóły
Artykuł 30.12.2021 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 1 na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej. Szczegóły
Artykuł 17.06.2021 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 2 na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej. Szczegóły
Artykuł 19.04.2021 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 2 na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Włocławek w roku 2021. Szczegóły
Artykuł 01.04.2021 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 1 na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Włocławek w roku 2021. Szczegóły
Artykuł 30.12.2020 Ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 1 na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej. Szczegóły
Artykuł 27.12.2019 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 1 na realizację zadania publicznego w zakresie powierzania, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej. Szczegóły
Artykuł 21.01.2019 Otwarty konkurs nr 1 na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Włocławek w roku 2019 Szczegóły