Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 2022 rok

Typ Data Tytuł
Artykuł 27.12.2022 Anna Żabińska – Urząd Miasta Włocławek – Wydział Komunikacji – Inspektor Szczegóły
Artykuł 27.12.2022 Olga Wujkowska – Wydział Edukacji Urzędu Miasta Włocławek – p. o. Kierownika Referatu Obsługi Szkół i Placówek Szczegóły
Artykuł 25.05.2022 Agnieszka Skiba-Murawska – Urząd Miasta Włocławek – Geolog Powiatowy Szczegóły
Artykuł 21.04.2022 Kamil Kuropatwiński – Urząd Miasta Włocławek – Wydział Komunikacji – Podinspektor Szczegóły
Artykuł 03.02.2022 Izabela Nowakowska – Urząd Miasta Włocławek, Kierownik Referatu Ewidencji Gospodarczej Szczegóły
Artykuł 29.03.2021 Sebastian Górka – Urząd Miasta Włocławek – Wydział Dróg Transportu Zbiorowego i Energii – Zastępca Dyrektora Szczegóły
Artykuł 29.03.2021 Kamila Słomczewska – Urząd Miasta Włocławek – Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej – Dyrektor Szczegóły
Artykuł 15.03.2021 Izabela Maciejewska – Urząd Miasta Włocławek – Podinspektor ds. Kultury fizycznej i turystyki Szczegóły
Artykuł 03.12.2020 Edyta Malinowska – Urząd Miasta Włocławek- Wydział Komunikacji – Starszy Inspektor Szczegóły
Artykuł 10.09.2020 Małgorzata Szymańska – Urząd Miasta Włocławek – Wydziału Geodezji i Kartografii – Dyrektor Szczegóły
Artykuł 07.07.2020 Katarzyna Kaczorowska – MOPR – Inspektor Szczegóły
Artykuł 07.07.2020 Małgorzata Skowrońska – Urząd Miasta Włocławek – Wydział Komunikacji – Inspektor Szczegóły
Artykuł 17.02.2020 Michał Szubiński – Urząd Miasta Włocławek – Starszy Inspektor Szczegóły
Artykuł 19.12.2019 Paweł Zarębski – Urząd Miasta Włocławek – Dyrektor Wydziału Komunikacji Szczegóły
Artykuł 08.08.2019 Dorota Rusinek – Urząd Miasto Włocławek – Zastępca Dyrektora Wydziału Finansów Szczegóły