Pomoc tłumacza języka migowego (PJM, SJM, SKOGN)

W celu ułatwienia załatwiania spraw w Urzędzie Miasta Włocławek osobom mającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, realizując jednocześnie ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) tut. Urząd informuje, iż istnieje możliwość załatwiania spraw z pomocą tłumacza PJM, SJM, SKOGN.

Aby skorzystać z pomocy tłumacza PJM, SJM, SKOGN należy:

  1. Zgłosić zamiar skorzystania z usług tłumacza języka migowego na co najmniej 3 dni robocze przed terminem planowanej wizyty w Urzędzie, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
  2. Wskazać metodę komunikowania się, przedmiot sprawy, proponowany termin skorzystania ze świadczenia.

Po otrzymaniu zgłoszenia Urząd zapewni pomoc tłumacza języka migowego w terminie planowanym przez osobę uprawnioną. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia w tym dniu, przekazana zostanie zwrotna informacja o innym możliwym terminie realizacji świadczenia lub wskazanie na inną formę jego realizacji.

Zgłoszenie można wnieść:

  1. Pisemnie na adres: Urząd Miasta Włocławek, Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr, Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek;
  2. Faksem na nr tel. 54 414-36-00;
  3. Pocztą elektroniczną na adres: poczta[at]um[dot]wloclawek[dot]pl;
  4. Ustnie w Biurze Obsługi Mieszkańców – stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej Prezydenta Miasta lub telefonicznie pod nr tel. 54 414-47-88 lub 54 414-42 -34- za pośrednictwem osoby przybranej.

Wzór zgłoszenia zamiaru skorzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza PJM, SJM, SKOGN w kontaktach z organami Miasta Włocławek:

Wzór zgłoszenia word
Wzór zgłoszenia pdf

UWAGA !!!

Pomoc tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Urzędzie jest bezpłatna dla osób uprawnionych, będących osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>