Informacje w sprawie wydanych pozwoleń na budowę dotyczących realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej

Typ Data Tytuł
Artykuł 13.07.2023 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej polegającego na przebudowie instalacji radiokomunikacyjnej sieci Orange 47013 Lunewil, na terenie działki nr 58/5 obręb Włocławek KM 36 przy ulicy Okrzei 77 we Włocławku Szczegóły
Artykuł 20.06.2023 Informacja o zgłoszeniu zamiaru wykonania robót budowalnych z dnia 15.06.2023 r. dotyczących realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej polegającego na instalowania na istniejącym obiekcie budowlanym dachowej konstrukcji wsporczej wraz z instalacją radiokomunikacyjną, na terenie działki nr 6/9 obręb Włocławek KM 80 przy ulicy Wolność 1a we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 12.04.2023 Informacja o zgłoszeniu zamiaru wykonania robót budowalnych z dnia 31.03.2023 r. dotyczących realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej polegającego na instalowania na istniejącym obiekcie budowlanym (kratowej wieży telekomunikacyjnej znajdującej się na terenie stacji bazowej GWL_Wloclawek_Dobrzyńska14/47009 operatora Orange Polska S.A.) urządzeń instalacji radiokomunikacyjnej, w tym urządzenia antenowego w postaci zintegrowanej anteny nadawczej ADP3Top, na terenie działki nr 2/12 obręb Włocławek KM 13 przy ulicy Dobrzyńskiej 14a we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 17.08.2022 Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie i przebudowie budynku zamieszkania zbiorowego (bursy) i pozostałego budynku niemieszkalnego (łącznika) w ramach zadania pn. „Przebudowa budynku bursy szkolnej przy ulicy Mechaników 1 we Włocławku” na terenie działki nr 65/25 obręb Włocławek KM 31 przy ulicy Mechaników 1 we Włocławku Szczegóły
Artykuł 14.07.2022 Obwieszczenia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: rozbudowie i przebudowie budynku zamieszkania zbiorowego (bursy) i pozostałego budynku niemieszkalnego (łącznika) w ramach zadania pn. „Przebudowa budynku bursy szkolnej przy ulicy Mechaników 1 we Włocławku” na terenie działki nr 65/25 obręb Włocławek KM 31 przy ulicy Mechaników 1 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 09.06.2022 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie budynku Przepompowni Głównej we Włocławku oraz budowie dwóch komór zasuw wraz budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej” w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja, przebudowa i rozbudowa Przepompowni Głównej we Włocławku przy ulicy Toruńskiej 36/42” na terenie działek nr 2/26, 3/1, 2/5, 3/3 obręb Włocławek KM 23, nr 5/9, 5/11, 5/10, 56/4, 67/2 i 11/5 obręb Włocławek KM 34 przy ulicy Toruńskiej 36/42. Szczegóły
Artykuł 27.07.2021 Informacja : Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20 lipca 2021 r. wszczęto postępowanie na wniosek złożony w dniu 25 czerwca 2021 r. (uzupełniony w dniu 12 lipca 2021 r.) przez Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. Szczegóły
Artykuł 22.12.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej od ulicy Ogniowej do ulicy Barskiej wraz z infrastrukturą techniczną w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Bulwary im. Marszałka Józefa Piłsudskiego od ul. Ogniowej do ul. Barskiej” Szczegóły
Artykuł 09.11.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek o wydaniu decyzji w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa ul. Papieżka od ulicy Zielnej do Al. Kazimierza Wielkiego” we Włocławku Szczegóły
Artykuł 14.07.2020 Informacja o wydaniu decyzji Nr 228/2020 z dnia 14.07.2020 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej polegającego na rozbudowie istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej operatora POLKOMTEL INFRASTRUKTURA Sp. z o.o. BT43896 Włocławek Ogniowa, na terenie dz. nr 1/1 obręb Włocławek KM 48 przy ulicy Ogniowej 7 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 30.04.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Szczegóły
Artykuł 31.03.2020 Informacja : Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31 marca 2020 r. wszczęto postępowanie, na wniosek złożony w dniu 11 marca 2020 r. (uzupełniony w dniu 23 marca 2020 r.) przez POLKOMTEL INFRASTRUKTURA Sp. z o.o. Szczegóły