Informator – gdzie szukać wsparcia i pomocy

Rozpoznanie i leczenie uzależnienia od alkoholu

Uzależnienie od alkoholu rozpoznaje (najczęściej) lekarz psychiatra. W diagnozowaniu biorą również udział specjaliści psychoterapii uzależnień i psychologowie.

Osoby uzależnione leczone są nieodpłatnie – dotyczy to również osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym. Do poradni leczenia uzależnienia można się zgłaszać bez skierowania lekarskiego. Wymagany jest jedynie dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. Skierowanie jest wymagane przy przyjęciu na oddziały całodobowe i dzienne. Po skierowanie można się zgłosić do poradni leczenia uzależnienia.

W placówkach leczenia uzależnień, poza osobami uzależnionymi, pomocy szukać mogą również osoby pijące alkohol ryzykownie i szkodliwie oraz członkowie rodzin osób pijących problemowo.

Poradnie odwykowe oferują pomoc terapeutyczną dla osób dorosłych i dzieci w zakresie zaburzeń wynikających z picia osoby bliskiej, niezależnie od tego, czy osoba pijąca zdecydowała się podjąć leczenie, czy nie.

Na terenie miasta Włocławka uzależnienie od alkoholu można leczyć w następujących poradniach:

Poradnia Leczenia Uzależnień
Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej
ul. Kaliska 104a,
87-800 Włocławek
tel. 54 231-04-87

Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu
i Współuzależnienia Zespołu Przychodni Specjalistycznych
ul. Stodólna 70,
87-800 Włocławek
tel. 54 412-53-34

Najbliższe placówki, w których prowadzone jest stacjonarne leczenie uzależnienia od alkoholu:

Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
i Oddział Leczenia Alkoholowych
Zespołów Abstynencyjnych
w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie
ul. Szpitalna 3
88-200 Radziejów
tel. 54 285 63 16

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień
i Współuzależnienia w Toruniu
ul. Szosa Bydgoska 1
87-100 Toruń
tel. 56 622 89 08

Pomoc i wsparcie możesz uzyskać także w:

Sekcja Specjalistycznej Pomocy Rodzinie
i Interwencji Kryzysowej MOPR
ul. Żytnia 58,
tel. 54 413 50 96
interwencja[dot]kryzysowa[at]mopr[dot]wloclawek[dot]pl

Zadaniem sekcji jest poradnictwo i świadczenia specjalistyczne: pomoc psychologiczna, pomoc pedagogiczna, pomoc prawna, pomoc socjoterapeutyczna.

Klub Integracji Społecznej MOPR
ul. Okrzei 61, tel. 54 411 04 37
filia KIS ul. Zakręt 8, blok V
kis[dot]mopr[at]wloclawek[dot]pl

Zadaniem klubu jest wsparcie psychologiczne osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających po zakończeniu programu psychoterapii. Wsparcie tu mogą również znaleźć  dorosłe dzieci alkoholików, osoby z problemami psychologicznymi i rodzinnymi.

Osoby uzależnione mogą również znaleźć pomoc we wspólnocie AA, której podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym ją osiągnąć. Kieruje się ona zasadą anonimowości. Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Informacje o mityngach które odbywają się na terenie miasta można znaleźć na stronie internetowej  wspólnoty anonimowych alkoholików:

www.aa24.pl   www.al-anon.org.pl

Infolinia aa 801 033 242 dostępna w  godz. 8.00-22.00

aa[dot]aa[at]org[dot]pl

Stowarzyszenia abstynenckie stawiają sobie następujące cele:

  • prowadzenie do stałej abstynencji swoich członków;
  • uczenie kultury życia bez alkoholu oraz wszelkich uzależnień;
  • podtrzymywanie więzi międzyludzkich w oparciu o zasadę wzajemnej pomocy.

Na terenie miasta działa następujące stowarzyszenie:

Kujawskie Stowarzyszenie Abstynenckie „Wiślak”

ul. Żytnia 65

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>