Strategiczna mapa hałasu dla miasta Włocławek

Czym jest strategiczna mapa hałasu

Mapa  hałasu stanowi podstawowe źródło danych wykorzystywanych dla celów:

 1. Informowania społeczeństwa o zagrożeniach środowiska hałasem;
 2. Opracowania danych dla państwowego monitoringu środowiska;
 3. Tworzenia i aktualizacji programów ochrony środowiska przed hałasem;
 4. Planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Mapy akustyczne dla aglomeracji powyżej 100 tysięcy mieszkańców tworzy się uwzględniając hałas pochodzący z:

 1. ruchu kołowego,
 2. ruchu szynowego (kolejowego/tramwajowego),
 3. lotnisk,
 4. miejsc prowadzenia działalności przemysłowej.

Przetarg na sporządzenie Strategicznej mapy hałasu dla miasta Włocławek

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania  pod nazwą „Strategiczna mapa hałasu dla miasta Włocławek wraz z opracowaniem założeń do programu ochrony środowiska przed hałasem” wyłoniono Wykonawcę opracowania ww. dokumentu, tj. Lider konsorcjum – LEMITOR Ochrona Środowiska Sp.  z o.o. sp.k.  z siedzibą we Wrocławiu oraz Członek konsorcjum – Akustix Sp.  z o.o. z siedzibą w Przeźmierowie.

Strategiczna mapa hałasu dla miasta Włocławek zostanie sporządzona do końca maja 2022 roku.

Jak powstaje mapa hałasu

Mapa hałasu dla miasta Włocławek tworzona jest w cyklu 5-letnim, zgodnie z zapisem art. 118 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Pierwsza mapa akustyczna dla miasta Włocławek powstała w roku 2012, natomiast w 2017 roku mapa została zaktualizowana.

Jakie korzyści daje mapa akustyczna

Dzięki mapie hałasu możliwe jest zobrazowanie źródeł hałasu pochodzących m.in. z komunikacji (drogowej, szynowej) czy z terenów zakładów przemysłowych.

Poszczególne warianty mapy służą do informowania społeczeństwa o zagrożeniach środowiska hałasem, ale także są wykorzystywane m.in. przy tworzeniu planu zagospodarowania przestrzennego. Jednak podstawowym celem powstania tego dokumentu jest tworzenie długofalowej polityki walki z hałasem – na podstawie mapy powstanie „Program ochrony środowiska przed hałasem”.

Zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą, w dniu 16 października 2021 r. uruchomiony został portal internetowy prezentujący wyniki ciągłego monitoringu hałasu komunikacyjnego w  5 lokalizacjach na terenie miasta Włocławek, na okres 12 miesięcy.

Portal ciągłego monitoringu hałasu komunikacyjnego obejmuje:

 • prezentację, na tle mapy miasta Włocławek lokalizację wszystkich punktów pomiarowych;
 • prezentację bieżących wartości mierzonego hałasu komunikacyjnego;
 • umożliwia prezentację pomiarów na wykresie.

Portal dostępny jest pod adresem:

https://wloclawek-halas.pl

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>