Obwieszczenia dotyczące łowiectwa

Typ Data Tytuł
Artykuł 30.03.2023 Na podstawie rozporządzenia nr 9/2023 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 marca 2023 r. w najbliższym czasie rozpocznie się odstrzał sanitarny wolno żyjących dzików na obszarze zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, który będzie trwał do dnia 30 listopada 2023 r. Obszar objęty odstrzałem obejmuje tereny powiatów aleksandrowskiego, brodnickiego, bydgoskiego, chełmińskiego, golubsko – dobrzyńskiego, grudziądzkiego, inwrocławskiego, lipnowskiego, mogileńskiego, nakielskiego, radziejowskiego, rypińskiego, sępoleńskiego, świeckiego, toruńskiego, tucholskiego, wąbrzeskiego, włocławskiego, żnińskiego. Szczegóły
Artykuł 05.10.2020 Obwieszczenie Marszałka Województwa dotyczące projektu uchwały podziału województwa na okręgi łowieckie. Szczegóły