Procedury załatwiania spraw

Temat Wydział
KM-03h – Wydanie karty kwalifikacji kierowcy KKK, Wydanie profilu kierowcy zawodowego PKZ Wydział Komunikacji Szczegóły
G11 – Gleboznawcza klasyfikacja gruntów Wydział Geodezji i Kartografii Szczegóły
ZK02 – Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Szczegóły
GMK26 – Przydział lokalu mieszkalnego do remontu we własnym zakresie z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Włocławek Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym Szczegóły
GMK25 – Przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Włocławek na czas trwania stosunku pracy Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym Szczegóły
UA23 – Postępowanie w sprawie wydania decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości Wydział Urbanistyki i Architektury Szczegóły
GMK24 – Przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Włocławek w budynku nowo wybudowanym. Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym Szczegóły
GMK23 – Wniosek o ustanowienie służebności gruntowej / przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek/ Miasta na Prawach Powiatu / Skarbu Państwa Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym Szczegóły
KM-01Rejestracja nowego pojazdu Wydział Komunikacji Szczegóły
KM-01a Rejestracja pojazdów używanych zarejestrowanych na terenie RP Wydział Komunikacji Szczegóły
KM-01b Rejestracja pojazdu używanego sprowadzonego z zagranicy Wydział Komunikacji Szczegóły
KM-01c Czasowa rejestracja pojazdu na wniosek właściciela w celu umożliwienia: 1. wywozu pojazdu za granicę 2. przejazdu z miejsca zakupu lub odbioru pojazdu na terytorium RP 3. przejazdu związanego z koniecznością dokonania badania technicznego lub naprawy Wydział Komunikacji Szczegóły
KM-01d Profesjonalna rejestracja pojazdów Wydział Komunikacji Szczegóły
KM-01e Wyrejestrowanie pojazdu Wydział Komunikacji Szczegóły
KM-02 Zawiadomienie o zbyciu lub nabyciu pojazdu zarejestrowanego w RP Wydział Komunikacji Szczegóły
« 1 2 3 4 12 13 14 »