Wykazy nieruchomości

Typ Data Tytuł
Artykuł 23.08.2023 Zarządzenie Nr 329/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25/27, działka nr 63/2 KM 52o pow. 15,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej Szczegóły
Artykuł 17.08.2023 Zarządzenie nr 315/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Zielnej 96, oznaczonej jako działka nr 51 (Włocławek KM 111/2) o pow. 0,0110 ha oraz działka nr 52/9 (Włocławek KM 111/2) o pow. 0,0140 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste, celem przedłużenia prawa użytkowania wieczystego na okres 99 lat, na rzecz jej dotychczasowego użytkownika wieczystego, w drodze bezprzetargowej Szczegóły
Artykuł 16.08.2023 Zarządzenie nr 313/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 51,20 m2, stanowiący własność Gminy Miasto Włocławek, położony we Włocławku przy ul. Cyganka 24, dz. nr 88 o powierzchni 0,1768 ha, obręb Włocławek KM 46, przeznaczony do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony Szczegóły
Artykuł 03.08.2023 Zarządzenie Nr 306/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej położonej we Włocławku przy ul. Polnej, oznaczonej jako działka nr 4/19 (Włocławek KM 105) o pow. 0,0038 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze przetargu. Szczegóły
Artykuł 02.08.2023 Zarządzenie nr 302/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Ogniowej 4, stanowiącej część dz. nr 42/8 KM 47 (obręb Włocławek) o pow. 60,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 27.07.2023 Zarządzenie nr 291/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 lipca 2023 r. sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Kruszyńskiej 71, oznaczonej jako działka nr 7/49 (Włocławek KM 74/1) o pow. 0,0591 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze przetargu. Szczegóły
Artykuł 20.07.2023 Zarządzenie nr 290/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 87 o powierzchni 0,0581 ha w obrębie Michelin KM 12, położonej we Włocławku przy ul. Skrytej 7, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu. Szczegóły
Artykuł 18.07.2023 Zarządzenie nr 289/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Celulozowej, działka nr 15/62 KM 87 o pow. 172,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 18.07.2023 Zarządzenie nr 288/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Moniuszki 3-19, działka nr 9/2 KM 68 o pow. 80,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 18.07.2023 Zarządzenie nr 287/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej, działka nr 44/2 KM 29 o pow. 15,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 18.07.2023 Zarządzenie nr 286/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Łęgskiej 24, działka nr 40/10 KM 47 o pow. 42,50 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 18.07.2023 Zarządzenie nr 285/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Brzozowej, działka nr 78/32 KM 51 o pow. 66,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 18.07.2023 Zarządzenie nr 284/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej 85, działka nr 64/5 KM 31 o pow. 18,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 18.07.2023 Zarządzenie nr 283/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Piaski, działka nr 10/2 KM 110 o pow. 75,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 18.07.2023 Zarządzenie nr 282/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego lokal użytkowy, będący własnością Gminy Miasto Włocławek, położony we Włocławku przy ul. Dziewińskiej 15 o pow. 43,50 m², przeznaczony do oddania w najem na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Szczegóły