Historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi

Identyfikacja potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziem

Realizując obowiązek wynikający z art. 101d ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 z późn. zm.), Prezydent Miasta Włocławek dokonuje identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.

Przez historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi rozumiemy:

 1. zanieczyszczenie powierzchni ziemi, które zaistniało przed dniem 30 kwietnia 2007 r.
 2. wynika z działalności, która została zakończona przed dniem 30 kwietnia 2007 r.
 3. szkoda w środowisku w powierzchni ziemi w rozumieniu art. 6 pkt 11 lit. c ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. (Dz. U. 2007 Nr 75 poz. 493 z późn. zm.), która została spowodowana przez emisję lub zdarzenie, od którego upłynęło więcej niż 30 lat.

Prezydent Miasta Włocławek dokonuje identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, poprzez:

 1. ustalenie działalności mogącej z dużym prawdopodobieństwem powodować historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, która była prowadzona na danym terenie przed dniem 30 kwietnia 2007 r.;
 2. ustalenie listy substancji powodujących ryzyko, których wystąpienie w glebie lub ziemi jest spodziewane ze względu na działalność, o której mowa w pkt 1;
 3. analizę dostępnych informacji na temat zagrożenia zanieczyszczeniem gleby lub ziemi;
 4. w razie potrzeby wykonanie pierwszego etapu badań zanieczyszczenia gleby i ziemi przez laboratorium, o którym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 z późn. zm.)

Po przeprowadzeniu identyfikacji w/w sposób Prezydent Miasta Włocławek sporządza wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, który następnie zostanie przekazany Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Artykuł 101e ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska wprowadza obowiązek zgłaszania  historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska przez władającego powierzchnią ziemi, który stwierdził takie zanieczyszczenie na terenie będącym w jego władaniu.

Każdy, kto stwierdził potencjalne historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi na terenie Miasta Włocławek, może zgłosić ten fakt Prezydentowi Miasta.

W zgłoszeniu należy wskazać następujące informacje:

 1. imię i nazwisko albo nazwę podmiotu zgłaszającego oraz adres jego zamieszkania lub siedziby;
 2. wskazanie miejsca, w miarę możliwości poprzez podanie adresu lub numeru działki ewidencyjnej;
 3. informacje na temat czasu wystąpienia zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w tym, w miarę możliwości, dokumenty uprawdopodobniające, że zgłoszenie dotyczy historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi;
 4. opis stwierdzonej sytuacji wskazującej na występowanie potencjalnego historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, dokumentację, która uprawdopodobni jej wystąpienie, w tym, w miarę możliwości, nazwy substancji powodujących ryzyko oraz wyniki badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami, wykonanych przez laboratorium, o którym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 z późn. zm.)

Stosowne zgłoszenia o potencjalnych zanieczyszczeniach powierzchni ziemi prosimy przekazywać:

a) osobiście lub pocztą tradycyjną na adres:

Urząd Miasta Włocławek
Wydział Środowiska
Zielony Rynek 11/13
87 – 800 Włocławek
Biuro Obsługi Mieszkańców – stanowisko Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska
holl budynek B

b) pocztą elektroniczną na adres e-mail: srodowisko[at]um[dot]wloclawek[dot]pl

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>