Realizowane programy polityki zdrowotnej

Informacja o realizowanych programach polityki zdrowotnej

2020 rok był kolejnym rokiem, w którym włocławski samorząd proponował i zachęcał mieszkańców Włocławka do zadbania o własne zdrowie.

 1. Seniorzy (osoby w wieku 65+) mogli zaszczepić się przeciwko grypie sezonowej, której powikłania mogą być poważnym zagrożeniem dla zdrowia, a nawet życia. Od końca września do połowy grudnia szczepionki były dostępne we wszystkich przychodniach Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej.

Ze szczepień skorzystało 3 400 włocławian. Urząd Miasta na realizację programu przeznaczył 156 000 zł.

W poprzednich 3 latach w ramach programu zaszczepiło się 4 728 osób.

 1. Dla seniorów (osób w wieku 65+) leczących się z przewlekłego nieżytu oskrzeli i astmy oskrzelowej przewidziane były szczepienia przeciwko pneumokokom (bakterii – dwoince zapalenia płuc), odpowiedzialnym za szereg chorób o ciężkim przebiegu, w tym inwazyjną chorobę pneumokokową – zapalenie opon mózgowych lub sepsę. Szczepienia można było wykonać we wszystkich przychodniach Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej oraz w Przychodni Pulmonologiczno-Alergologicznej w Zespole Przychodni Specjalistycznych.

Ze szczepień skorzystało 150 włocławian. Urząd Miasta na realizację programu przeznaczył
22 500 zł. W poprzednich 3 latach w ramach programu zaszczepiły się 264 osoby. Szczepienia w 50% są finansowane przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego.

 1. Dziewczęta 12 i 13-letnie objęte były szczepieniami przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) sprawcy m.in. chorób nowotworowych szyjki macicy u kobiet.

Ze szczepień skorzystało 165 dziewcząt. Ponadto w ramach „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) Miasta Włocławek” w szkołach podstawowych odbyły się, przeprowadzone on-line, zajęcia dotyczące profilaktyki chorób nowotworowych oraz spotkanie informacyjne z lekarzem specjalistą dla rodziców. Na realizację zadań programu włocławski samorząd wydatkował 73 050 zł

W I edycji programu, w latach 2016-2018 zaszczepiono 348 dziewcząt. Koszt realizacji wyniósł 170 504 zł. (159 866 zł – środki miasta, 10 638 zł – pozyskano dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia).

 1. Wszyscy mieszkańcy (bez ograniczeń wiekowych) mogli wykonać badania diagnostyczne wykazujące zakażenie wirusem wirusowego zapalenia wątroby typu B i C odpowiedzialnym za szereg poważnych chorób, w tym raka wątroby. Badania w ramach programu wykonało 150 włocławian. Urząd Miasta na realizację programu przeznaczył 1 800 zł. Badania w 50% sfinansował samorząd województwa kujawsko-pomorskiego.

Programy szczepień będą kontynuowane w 2021 roku. Szczegółowe informacje będziemy podawać na bieżąco w miarę zakończenia procedur konkursowych – po wyłonieniu realizatorów programów.

Osoby zainteresowane profilaktyką zdrowotną zapraszamy do kontaktu z Wydziałem Polityki Społecznej
i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Włocławek (tel. 54 414 43 87)

Działania na rzecz włocławskich seniorów

1. Programy zdrowotne

 • Rok 2018
 1. Program zapobiegania upadkom dla seniorów w woj. kujawsko-pomorskim – 37 osób 60+ (14 000 zł)
 2. Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim – 99 osób 60+ (14 850 zł)
 3. Kujawsko-pomorski program badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej – 86 mężczyzn z wieku 65 – 74 lata (1 720 zł)
 4. Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia zamieszkałych na terenie miasta Włocławek – 1 845 osób 65+ (83 908,65 zł)

Łączna kwota przeznaczona na programy zdrowotne: 114 478, 65 zł

 • Rok 2019 (w trakcie realizacji, plany)
 1. Program zapobiegania upadkom dla seniorów w woj. kujawsko-pomorskim – 60 osób 60+ (12 000 zł)
 2. Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim – 150  osób 60+ (22 500 zł)
 3. Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia zamieszkałych na terenie miasta Włocławek – 2 400 osób 65+ (101 400 zł)

Łączna kwota przeznaczona na programy zdrowotne: 135 900,00 zł

Kwota łączna na lata 2018-2019: 250 378,65zł.

Gmina Miasto Włocławek  w ramach swojej polityki społecznej realizuje różnego rodzaju zadania na rzecz seniorów. Jednym z nich jest zapewnienie całodobowej opieki w Domach Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku, finansowane z budżetu Miasta. We Włocławku funkcjonują trzy publiczne (miejskie) DPS, w tym jeden z nich jest placówką specjalistyczną dla osób przewlekle somatycznie chorych i niepełnosprawnych fizycznie. Domy Pomocy Społecznej z terenu Włocławka dysponują 163 miejscami dla swoich podopiecznych. Ponadto w strukturze jednego z DPS funkcjonuje Ośrodek Dziennego Pobytu zapewniający dzienną opiekę 40 osobom.

Projekt  pn. „Aktywność Włocławskich Seniorów” jest wspólnym działaniem Urzędu Miasta Włocławek i Centrum Kultury „Browar B.” skierowanym do włocławskich seniorów. Jego celem jest między innymi zdobycie nowej wiedzy i umiejętności oraz rozwijanie pasji i zainteresowań poprzez udział
w zajęciach. Do tej pory udział w projekcie wzięło ok. 500 włocławskich seniorów.
Wartość projektu: 3 000,00 zł

Prezydent Miasta Włocławek ogłasza również otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych, celem realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej polegających na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu zamieszkania, na terenie miasta Włocławek. W 2018 roku z powyższych usług opiekuńczych skorzystało około 738 uprawnionych włocławian.

Kwota środków przeznaczonych w 2019 roku: 6 000 000,00 zł

Ogólnopolska Karta Seniora – edycja Włocławek – do chwili obecnej wydano 5326 kart dla uprawnionych Włocławian

2. Plany na kolejne lata

 • Udział w projekcie partnerskim pn. „Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu – projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów”

Wnioskodawca  i realizator projektu: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

Planowane rozpoczęcie realizacji projektu: styczeń 2020 r.

Czas trwania projektu: 36 miesięcy, w tym: 6 miesięcy – organizacja projektu (rekrutacja, itp.), 30 miesięcy – czas korzystania z urządzeń  teleopiekuńczych

Cel projektu:
– utworzenie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Teleopiekuńczego,
– świadczenie usług tzw. teleopieki,
– poprawy bezpieczeństwa i komfortu życia osób starszych i niesamodzielnych

Rodzaj wsparcia: specjalistyczna bransoletka alarmowa, wyposażona m.in. w przycisk SOS, czujnik upadku czy geolokalizację

Miasto Włocławek otrzyma 161 bransoletek życia dla seniorów

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>