Obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 30.08.2023 Komunikat Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 21 sierpnia 2023 r. Numer sprawy : WIWz.913.3.11.2023 Szczegóły
Artykuł 30.08.2023 W dniu 2 września 2023 r. o godz. 12.00 na Placu Wolności we Włocławku rozpocznie się zgromadzenie modlitewne „Stop pedofilii, stop aborcji”. Szczegóły
Artykuł 29.08.2023 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 21 sierpnia 2023 r. Znak sprawy DOOŚ-WDŚZOO.420.30.2023.SP.1 Szczegóły
Artykuł 29.08.2023 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 sierpnia 2023 r. znak pisma DOK-3.774.2.2023.KPL Szczegóły
Artykuł 24.08.2023 Obwieszczenie o wydanym Postanowieniu z dnia 23 sierpnia 2023 roku Prezydenta Miasta Włocławek o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 180 PE na terenie działek nr 7 i 41 obręb Włocławek KM 9/2, nr 55/3 obręb Włocławek KM 1, 57/23, 66/4, 57/3 obręb Włocławek KM 9/1 i dz. nr 11/3 obręb Włocławek KM 10 przy ulicy Obrońców Wisły 1920 roku, ulicy Lipnowskiej, ulicy Widok i ulicy Spacerowej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 24.08.2023 26 sierpnia 2023 roku o godz. 12:00 na Placu Wolności odbędzie się Publiczny Różaniec. Szczegóły
Artykuł 24.08.2023 24 września 2023 roku w godz. 9:00-16:00 odbędą się wyścigi kolarstwa Górskiego w formule XCO. Szczegóły
Artykuł 23.08.2023 Obwieszczenie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę węzła dystrybucji wodoru wraz z infrastrukturą techniczną (OSBL) w ramach przedsięwzięcia: Budowa Centrum Dystrybucji Wodoru we Włocławku Szczegóły
Artykuł 17.08.2023 Koniec Lata Szczegóły
Artykuł 11.08.2023 HID RATION NIGHT RUN – VII WŁOCŁAWSKI BIEG ULICZNY Szczegóły
Artykuł 09.08.2023 15 sierpnia 2023 procesja parafii Wniebowzięcia NMP Szczegóły
Artykuł 09.08.2023 Freshland Festiwal 19 – 20 VIII 2023 – impreza niebędąca imprezą masową Szczegóły
Artykuł 08.08.2023 Impreza plenerowa „Zielony Festiwal” Szczegóły
Artykuł 04.08.2023 Pielgrzymka Rowerowa z Golubia – Dobrzynia do Częstochowy Szczegóły
Artykuł 02.08.2023 Pielgrzymka „Ziemia Lubawska” Szczegóły