Publiczny transport zbiorowy

Typ Data Tytuł
Artykuł 24.05.2023 Sprawozdanie zbiorcze z realizacji zobowiązań z tytułu świadczenia podstawowych usług publicznych komunikacji miejskiej we Włocławku w 2022 roku. Szczegóły
Artykuł 13.05.2022 Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Szczegóły
Artykuł 31.03.2022 Sprawozdanie zbiorcze z realizacji zobowiązań z tytułu świadczenia podstawowych usług publicznych komunikacji miejskiej we Włocławku w 2021 roku. Szczegóły
Artykuł 31.03.2022 Sprawozdanie zbiorcze z realizacji zobowiązań z tytułu świadczenia podstawowych usług publicznych komunikacji miejskiej we Włocławku w 2020 roku. Szczegóły
Artykuł 31.03.2022 Sprawozdanie zbiorcze z realizacji zobowiązań z tytułu świadczenia podstawowych usług publicznych komunikacji miejskiej we Włocławku w 2019 roku. Szczegóły
Artykuł 26.10.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek o konsultacjach społecznych ,,Analizy Kosztów i Korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych dla miasta Włocławek’’ Szczegóły
Artykuł 01.10.2021 Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 22.06.2021 Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Włocławek”. Szczegóły
Artykuł 27.11.2018 Obwieszczenie o konsultacjach społecznych „Analizy Kosztów i Korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych dla miasta Włocławek” z dnia 26 listopada 2018 r. Szczegóły
Artykuł 21.03.2016 Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Polityki mobilności dla miasta Włocławek do roku 2030″ Szczegóły