Ogłoszenia o naborze Partnera w celu wspólnej realizacji projektu

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.08.2023 Ogłoszenie o otwartym naborze partnera projektu w celu wspólnej realizacji projektu nr 1/2023 w ramach Działanie 08.27 – Kształcenie ogólne OPPT– [nabór Nr FEKP.08.27-IZ.00-027/23] w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 Szczegóły
Artykuł 23.11.2022 Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji przedsięwzięcia, pn. „Branżowe Centrum Umiejętności kandydatów na kierowców zawodowych (branża transportu drogowego, dziedzina transport drogowy, zawody technik transportu drogowego i kierowca mechanik)” Szczegóły
Artykuł 04.09.2020 Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu RPKP.10.02.03. Szczegóły