Rolnictwo

Typ Data Tytuł
Artykuł 29.08.2023 Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o możliwości przystąpienia do programu płatności dla małych gospodarstw. Szczegóły
Artykuł 24.08.2023 W związku ze zbliżającymi się wyborami do izb rolniczych, przypadającymi na dzień 24 września 2023 r. zostanie udostępniony do wglądu spis osób uprawnionych do głosowania w tych wyborach w terminie od dnia 25 sierpnia 2023 r. Szczegóły
Artykuł 24.07.2023 Susza 2023 Szczegóły
Artykuł 17.07.2023 Wojewódzki konkurs pod nazwą „Pomysłowy witacz dożynkowy 2023”. Szczegóły
Artykuł 17.07.2023 Komunikat dot. bezpieczeństwa podczas prac polowych Szczegóły
Artykuł 23.06.2023 Konkurs AGRO-wczasy 2023 Szczegóły
Artykuł 17.04.2023 Powiatowy Lekarz Weterynarii we Włocławku zgodnie z przepisami rozporządzenia 2016/429 informuję, iż zakłady, w których utrzymuje się świnie, owce, kozy, zwierzęta jeleniowate i wielbłądowate, aby w przypadku przemieszczenia w obrębie terytorium danego państwa członkowskiego tych zwierząt muszą być zaopatrywane w dokument dotyczący przemieszczenia, podpisany przez posiadacza zwierząt, który służy identyfikacji i śledzenia zwierząt oraz dokument urzędowy w postaci świadectwa, który potwierdza spełnienie wymogów zdrowotnych tych zwierząt. Szczegóły
Artykuł 07.12.2022 Rozporządzenia nr 18/2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 grudnia 2022r. w sprawie zarządzania środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatów aleksandrowskiego, brodnickiego, bydgoskiego, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, grudziądzkiego, inowrocławskiego, lipnowskiego, mogileńskiego, nakielskiego, radziejowskiego, rypińskiego, sępoleńskiego, świeckiego, toruńskiego, tucholskiego, wąbrzeskiego, włocławskiego, żnińskiego. Szczegóły
Artykuł 19.07.2022 Wnioski o szacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez grad Szczegóły
Artykuł 19.08.2021 Obwieszczenie dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie zgodnie z wymaganiami obowiązującego załącznika II do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń. Szczegóły
Artykuł 26.07.2021 Szacowanie strat spowodowanych wystąpieniem deszczu nawalnego w 2021 roku. Szczegóły
Artykuł 02.06.2021 W związku z ogłoszonym w Dzienniku Ustaw Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 maja 2021 r. ( Dz.U. z 2021 r. poz. 926). zmieniającym rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2015 r. poz. 187 z późn. zm.), informuje się rolników z terenu miasta Włocławek poszkodowanych przez przymrozki wiosenne, grad i deszcz nawalny w 2020 r., którym Wojewoda Kujawsko – Pomorski potwierdził protokoły szacowania strat, o możliwość ubiegania się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o pomoc na podstawie ww. Rozporządzenia. Szczegóły
Artykuł 24.05.2021 Powiatowy Lekarz Weterynarii we Włocławku przekazuje informację w zakresie zasad przestrzegania bioasekuracji w związku z Afrykańskim pomorem świń (ASF) w Polsce oraz wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Szczegóły
Artykuł 26.04.2021 Rozporządzenia nr 12/2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatów aleksandrowskiego, brodnickiego, bydgoskiego, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, grudziądzkiego, inowrocławskiego, lipnowskiego, mogileńskiego, nakielskiego, radziejowskiego, rypińskiego, sępoleńskiego, świeckiego, toruńskiego, tucholskiego, wąbrzeskiego, włocławskiego, żnińskiego Szczegóły
Artykuł 15.04.2021 Informacja w sprawie konieczności przeprowadzania badań mięsa w kierunku włośni Szczegóły