Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Typ Data Tytuł
Artykuł 11.03.2021 Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru w granicach administracyjnych miasta Szczegóły
Artykuł 29.11.2017 Zawiadomienia do Mieszkańców Miasta Włocławek : W dniach: 20 września 2017r. (osiedle Michelin), 27 września 2017r. (osiedle Zawisłe), 4 października 2017r. (osiedle Śródmieście), 11 października 2017r. (osiedle Kazimierza Wielkiego), 18 października 2017r. (osiedle Południe), 25 października 2017r. (osiedle Zazamcze) odbyły się warsztaty nad koncepcją przestrzenną Włocławka. Szczegóły
Artykuł 28.07.2016 Analiza aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek” oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Szczegóły