Leśnictwo

Typ Data Tytuł
Artykuł 30.08.2023 Komunikat Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 21 sierpnia 2023 r. Numer sprawy : WIWz.913.3.11.2023 Szczegóły
Artykuł 20.04.2023 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu informuje, że w okresie od 23 kwietnia do II dekady czerwca 2023 roku planowane są ratownicze zabiegi samolotowe we fragmentach drzewostanów sosnowych, w których wystąpi gradacyjnie barczatka sosnowa, brudnica mniszka i boreczniki sosnowe. Zabiegiem zostaną objęte fragmenty drzewostanów w nadleśnictwach: Bydgoszcz, Trzebciny, Tuchola, Solec Kujawski, Dobrzejewice, Włocławek, Różanna, Miradz, Żołędowo, Gniewkowo, Dąbrowa Woziwoda, Jamy, Zamrzenica, Cierpiszewo, Osie, Rytel, Przymuszewo, Czersk. Wstęp i wjazd na tereny leśne w trakcie zabiegu będzie zabroniony. Drzewostany, w których wystąpi konieczność przeprowadzenia akcji ograniczania populacji owadów będą oznakowane stosownymi tablicami. Szczegóły
Artykuł 11.04.2023 Zarządzenie nr 13/2023 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie ograniczania zagrożeń ze strony szkodliwych owadów, grzybów patogenicznych i innych zjawisk szkodotwórczych w 2023 roku. Szczegóły
Artykuł 24.03.2023 Komunikat : Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, iż w okresie od 27 marca do 14 kwietnia 2023 r. na obszarze wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego (powiat brodnicki, rypiński, lipnowski, włocławski, golubsko – dobrzyński, aleksandrowski, radziejowski; pow. wąbrzeski: gm. Książki, gm. Dębowa Łąka, gm. Ryńsk; pow. toruński gm. Obrowo, gm. Lubicz, gm. Czernikowo) przeprowadzona będzie akcja doustnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie Szczegóły
Artykuł 02.09.2022 Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, iż w okresie od 12 września do 21 września 2022 r. na obszarze wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego (powiat brodnicki, rypiński lipnowski, włocławski, golubsko – dobrzyński, aleksandrowski, radziejowski; pow. wąbrzeski: gm. Książki, gm. Dębowa Łąka, gm. Ryńsk; pow. toruński gm. Obrowo, gm. Lubicz, gm. Czernikowo) przeprowadzona będzie akcja doustnego szczepienia lisów Szczegóły
Artykuł 07.06.2021 W związku z pismem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 maja 2021 r. informuje się właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o pracach związanych z Wielkoobszarową Inwentaryzacją Stanu Lasu w latach 2020-2024 Szczegóły
Artykuł 10.04.2020 Zarządzenie Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu w sprawie ograniczania zagrożeń ze strony szkodliwych owadów, grzybów pategenicznych i innych zjawisk szkodotwórczych w 2020 roku. Szczegóły
Artykuł 07.05.2019 Środki z PROW na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska Szczegóły
Artykuł 25.04.2019 Zarządzenie dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu w sprawie ograniczenia zjawisk szkodotwórczych Szczegóły