Normy emisyjne dla kotłów na paliwo stałe

Wymagania dla kotłów na paliwo stałe – rozporządzenie Min­is­tra Roz­wo­ju i Finan­sów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w spraw­ie wyma­gań dla kotłów na pali­wo stałe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1690) weszło w życie w dniu 1 października
2017 r.  Określa ono szczegółowe wymagania dla wprowadzanych do obrotu i do użytkowania kotłów na paliwo stałe o znamionowej mocy cieplnej nie większej niż 500 kW, w tym kotłów wchodzących w skład zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne.

Obowiązująca od dnia 1 października 2017 r. regulacja, wprowadziła restrykcyjne wymagania dla kotłów produkowanych i instalowanych w Polsce. Nowe rozwiązania dotyczą kotłów od 0 do 500 kW, czyli tych używanych w gospodarstwach domowych oraz małych i średnich zakładach.

Regulacja nakłada na wprowadzających do obrotu kotły stosowanie wyłącznie kotłów klasy 5 spełniających normę PN-EN 303–5:2012 w zakresie wymagań konstrukcyjnych mających wpływ na poziom emisji tlenku węgla, organicznych związków gazowych oraz pyłu, jak również zakaz stosowania rusztu awaryjnego.

W rozporządzeniu wprowadzono okres przejściowy na kotły wyprodukowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia. Kotły wyprodukowane przed dniem 1 października 2017 r. będzie można wprowadzić do obrotu i do użytkowania do końca czerwca 2018. Ma to pozwolić na sprzedaż i instalację kotłów, które zostały wyprodukowane jeszcze przed wejściem w życie tej regulacji.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>