Gminne Jednostki Organizacyjne 2020 rok

Typ Data Tytuł
Artykuł 08.04.2021 Arkadiusz Lewandowski – Klub Koszykówki Włocławek Spółka Akcyjna – Prezes Zarządu Szczegóły
Artykuł 22.03.2021 Dorota Wojtczak – Zespół Szkół Chemicznych we Włocławku – Wicedyrektor Szczegóły
Artykuł 22.03.2021 Sławomir Wiśniewski – Zespół Szkół Technicznych we Włocławku – Wicedyrektor Szczegóły
Artykuł 22.03.2021 Paweł Kuczkowski – Zespół Szkół Budowlanych we Włocławku – Wicedyrektor Szczegóły
Artykuł 22.03.2021 Jacek Olszewski – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku – Wicedyrektor Szczegóły
Artykuł 22.03.2021 Katarzyna Szeler – Zespół Szkół nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej we Włocławku – Wicedyrektor Szczegóły
Artykuł 22.03.2021 Agnieszka Szymczak – Przedszkole Publiczne nr 14 – Nauczyciel – Wicedyrektor Szczegóły
Artykuł 22.03.2021 Anna Hazy – Zespól Szkół Nr 4 im. K. K. Baczyńskiego we Włocławku – Wicedyrektor Szczegóły
Artykuł 22.03.2021 Cezary Wojasiński – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy we Włocławku – Zastępca dyrektora do spraw wychowania Szczegóły
Artykuł 15.03.2021 Beata Wróblewska – ll Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika we Włocławku – Wicedyrektor Szczegóły
Artykuł 19.01.2021 Agnieszka Ćwiklińska – Szkoła Podstawowa nr 23 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Wicedyrektor Szczegóły
Artykuł 14.01.2021 Paulina Waćkowska – Szkoła Podstawowa nr 19 we Włocławku – Wicedyrektor Szczegóły
Artykuł 14.01.2021 Sylwia Pietrzak – Przedszkole Publiczne nr 12 – Wicedyrektor Szczegóły
Artykuł 14.01.2021 Małgorzata Pinkowska – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków we Włocławku – Wicedyrektor Szczegóły
Artykuł 14.01.2021 Aleksandra Jankowiak – Przedszkole Publiczne nr 19 we Włocławku „Bajka” – Wicedyrektor Szczegóły