Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
25.08.2023 Decyzja (117/dec/2023) Decyzja na usunięcie drzew – 4 szt. gat. topola czarna Szczegóły
06.06.2023 Wniosek o wydanie decyzji (124/wnio/2023) wniosek na usunięcie drzew – 4 szt. topola czarna Szczegóły
25.08.2023 Decyzja (116/dec/2023) Decyzja na usunięcie drzewa – jesion Szczegóły
06.06.2023 Wniosek o wydanie decyzji (123/wnio/2023) wniosek na usunięcie drzewa – jesion Szczegóły
21.08.2023 Decyzja (115/dec/2023) Decyzja na usunięcie drzew – 2 szt. gat. topola, robinia akacjowa, 2 szt. gat. brzoza Szczegóły
27.07.2023 Wniosek o wydanie decyzji (122/wnio/2023) wniosek na usunięcie drzew – 2 szt. gat. topola, robinia akacjowa, 2 szt. brzoza Szczegóły
21.08.2023 Wniosek o wydanie decyzji (121/wnio/2023) wniosek na usunięcie drzewa – gat. jałowiec Szczegóły
28.08.2023 Decyzja (114/dec/2023) Decyzja na usunięcie drzewa – gat. jałowiec Szczegóły
18.07.2023 Decyzja (113/dec/2023) Decyzja zmieniająca ostateczną decyzję Prezydenta Miasta Włocławek Nr 51/2022 z dnia 23 marca 2022 r. (znak: UA.AB.6740.53.2022) oraz zatwierdzająca projekt budowlany zamienny, na zadanie: budowa węzła dystrybucji wodoru wraz z infrastrukturą techniczną (OSBL) w ramach przedsięwzięcia: Budowa Centrum Dystrybucji Wodoru we Włocławku, na terenie dz. nr 80/3 i 80/4 obręb Azoty KM 8 przy ulicy Toruńskiej we Włocławku. Szczegóły
10.08.2023 Decyzja (112/dec/2023) Decyzja na usunięcie drzewa – jabłoń Szczegóły
31.07.2023 Wniosek o wydanie decyzji (120/wnio/2023) Wniosek na usunięcie drzewa – jabłoń Szczegóły
17.08.2023 Decyzja (111/dec/2023) Decyzja na usunięcie drzewa – świerk zwyczajny Szczegóły
31.07.2023 Wniosek o wydanie decyzji (119/wnio/2023) Wniosek na usunięcie drzewa – świerk zwyczajny Szczegóły
17.08.2023 Decyzja (110/dec/2023) Decyzja na usunięcie drzewa – klon jesionolistny Szczegóły
27.07.2023 Wniosek o wydanie decyzji (118/wnio/2023) Wniosek na usunięcie drzewa – klon jesionolistny Szczegóły
« 1 2 3 4 312 313 314 »