Zarządzenia Prezydenta Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 29.08.2023 Zarządzenie nr 336/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Zespołu Żłobków we Włocławku Szczegóły
Artykuł 29.08.2023 Zarządzenie nr 335/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 sierpnia 2023 r. zmieniające w sprawie ogłoszenia wykazu i określenia wzoru wniosku o przydział lokali przeznaczonych do remontu we własnym zakresie wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 28.08.2023 Zarządzenie Nr 334/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia głosowania na kandydata na członka Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku Szczegóły
Artykuł 28.08.2023 Zarządzenie nr 333/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 2 „CALINECZKA” we Włocławku przy ulicy Sielskiej 3. Szczegóły
Artykuł 25.08.2023 Zarządzenie nr 332/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 sierpnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 we Włocławku, ul. Szkolna 13. Szczegóły
Artykuł 24.08.2023 Zarządzenie nr 331/2023 r. Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Centrum Opieki nad Dzieckiem we Włocławku Szczegóły
Artykuł 23.08.2023 Zarządzenie Nr 330/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 23.08.2023 Zarządzenie Nr 329/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25/27, działka nr 63/2 KM 52o pow. 15,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej Szczegóły
Artykuł 22.08.2023 Zarządzenie Nr 328/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Wojska Polskiego 20, stanowiącej część dz. nr 2 KM 44 (obręb Włocławek) o pow. 10,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej Szczegóły
Artykuł 22.08.2023 Zarządzenie nr 326/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu koordynującego realizację grantu pt. ”Centrum Wsparcia Społecznego – wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławka”, w ramach projektu grantowego pt. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Szczegóły
Artykuł 22.08.2023 Zarządzenie nr 327/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu ds. opracowania i wdrożenia lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych w społeczności lokalnej, w ramach umowy na realizacje grantu pt. „Centrum Wsparcia Społecznego – wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławka”, w ramach projektu grantowego pt. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Szczegóły
Artykuł 22.08.2023 Zarządzenie nr 325/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert i wyboru realizatorów działań w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim” w 2023 r. Szczegóły
Artykuł 22.08.2023 Zarządzenie Nr 324/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert i wyboru realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia, zamieszkałych na terenie miasta Włocławek” w 2023 r. Szczegóły
Artykuł 22.08.2023 Zarządzenie nr 323/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola Publicznego nr 36 z oddziałami integracyjnymi we Włocławku, ul. Wyspiańskiego 3 Szczegóły
Artykuł 22.08.2023 Zarządzenie nr 322/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 22 we Włocławku, ul. Promienna 15 Szczegóły