Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 2018 rok

Typ Data Tytuł
Artykuł 29.01.2019 Mirosław Walicki – Urząd Miasta Włocławek – Wydział Gospodarki Miejskiej – Kierownik Referatu Publicznego Transportu Zbiorowego Szczegóły
Artykuł 14.09.2018 Przemysław Jagiełło – Nadleśniczy Nadleśnictwa Włocławek Szczegóły
Artykuł 23.08.2018 Anna Szafrańska -Urząd Miasta Włocławek-Referat Podatków i Opłat Lokalnych- Kierownik Szczegóły
Artykuł 02.07.2018 Paweł Żyżelewicz – Urząd Miasto Włocławek – Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii – Dyrektor Szczegóły
Artykuł 30.05.2018 Agnieszka Biesiada – Urząd Miasta Włocławek – Wydział Rozwoju Miasta – Dyrektor Szczegóły
Artykuł 13.04.2018 Dominika Kurtys – Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego – Podinspektor Szczegóły
Artykuł 17.01.2018 Marlena Chodorek – Urząd Miasta Włocławek – Podinspektor w Wydziale Finansów Szczegóły
Artykuł 05.01.2018 Aneta Matusiak – Urząd Miasta Włocławek – Wydział Finansów – Podinspektor Szczegóły
Artykuł 11.12.2017 Tomasz Hejna – Urząd Miasta Włocławek – Wydział Komunikacji – Podinspektor Szczegóły
Artykuł 11.12.2017 Olga Rosłoniec – Urząd Miasta Włocławek – Wydział Komunikacji – Podinspektor Szczegóły
Artykuł 06.12.2017 Paulina Kłosińska – Urząd Miasta Włocławek – Wydział Komunikacji – Starszy Inspektor Szczegóły
Artykuł 01.12.2017 Wioletta Stawska – Urząd Miasta Włocławek – Wydział Finansów – Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Szczegóły
Artykuł 23.11.2017 Katarzyna Laszuk – Urząd Miasta Włocławek – Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym – Kierownik Referatu Nieruchomości Szczegóły
Artykuł 17.10.2017 Lidia Kamińska – Urząd Miasta Włocławek – Geolog Powiatowy Szczegóły
Artykuł 22.05.2017 Magdalena Stefanowska – Urząd Miasta Włocławek – Dyrektor Wydziału Gospodarowania Komunalnym Szczegóły